SwIdeas samarbetspartners är intresseorganisationer och engagerade företag. SwIdeas hjälper sina partners att underlätta och hålla igång utvecklingsprocesser, förändringsarbete och att öka effektiviteten i utvecklingsarbetet – både för samhälls- och affärsutveckling. Vårt engagemang och vår verksamhet bidrar till lokal utveckling, förbättrade utvecklingsmöjligheter och hållbara samhällen

Vår grundläggande verksamhetsidé bygger på ett entreprenöriellt avstamp. Det är en idé som genomsyrar allt det arbete vi gör, både inom våra tjänster för samhällsutveckling och affärstjänster. Det innebär att tankar om innovativt entreprenörskap, socialt företagande och andra former av entreprenöriellt kunnande står i fokus, oavsett vilka våra samarbetspartners är – även om vi såklart alltid anpassar oss efter rådande omständigheter.

Affärstjänster

 • Undersöker och når ut till internationella marknader
 • Sköter kontakter med affärspartners
 • Nätverkar med akademiker, fackmän och experter
 • Säkerställer leverans av kvalitetstjänster i tid
 • Tror på mångfald och lagarbete
 • Står för en väl framförd kommunikation
 • Lever upp till de etiska värderingarna

Samhällsutveckling

 • Samarbete och samverkan i fokus
 • Utvecklar projektförslag
 • Leder projekt eller deltar som projektpartner
 • Blandar beprövade metoder och innovativa lösningar
 • Tror på mångfald och lagarbete
 • Står för en väl framförd kommunikation
 • Lever upp till de etiska värderingarna