Affärstjänster: SwIdeas är verksamt i gränslandet mellan civilsamhället och företagsvärlden. Med en fot på varje ställe har vi möjlighet att överföra kunskap mellan olika organisationer, och uppmuntra nya och innovative sätt att organisera sig på.

Vi tror på entreprenörskap och varje persons vilja och kraft att förverkliga sina idéer. Därför erbjuder vi kurser som förbereder aspirerande entreprenörer för några av de utmaningar som startup-företag ofta möter, liksom tjänster som hjälper dig vidare. Dessutom erbjuder vi kurser och tjänster som hjälper små, medelstora och nystartade företag att expandera utanför Sverige. Vi erbjuder rådgivning, marknadsanalys, samt hjälp att hitta kontakter, partner och möjliga kunder. Du känner till din verksamhet – vi skapar möjligheterna.

Våra erbjudanden:

  • Startup-paket för aspirerande entreprenörer
  • Internationell handel och markndasföring för svenska företag
  • Enskilda tjänster – kontakta oss med din förfrågan!

affärsutveckling erbjuder experthjälp inom följande områden:

 

 

 


Hållbarhetsrapportering

SwIdeas införlivar FN:s principer för hållbart företagande (Global Impact) inom alla delar av vårt företagande. Vi uppmuntrar och stöder även våra partnerorganisationer och klienter att göra detsamma. Vi til

lhandahåller teknisk assistans som stöd för företag och organisationer så att ni kan anpassa era processer till målen för hållbar utveckling (Agenda 2030), för att på så sätt bidra till en värld som tar ett större ansvar för hållbarhet. Oavsett ett företags storlek, så tror vi att det går att verka för att nå detta mål. Tillsammans kan vi hitta lösningar på alla de globala utmaningarna och effektivt bidra till att nå hållbarhetsmålen.

 

 

 


Handels - och marknadsföringsåtgärder

Vårt uppdrag är att hitta en marknad för svenska produkter och tjänster utomlands. SwIdeas erbjuder tjänster för att förbättra små och nystartade svenska företags lönsamhet. Vi erbjuder analyser och ingångar till internationella marknader samt hjälp att hitta affärskontakter. Vi kan underlätta handel över gränserna för små och medelstora företag och hjälper nystartade entreprenörer att börja exportera sina produkter och tjänster på ett effektivt sätt, särskilt till Mellanöstern och Afrika.

 

 

 


Entreprenöriella utvecklingstjänster

Vi riktar oss mot nystartade entreprenörsföretag och småföretag som är redo att ta verksamheten till nästa nivå. Detta tjänsteområde riktar sig mot entreprenörer som vill att företaget ska växa i Sverige och utomlands.
Vi hjälper nystartade företag och småföretag med följande:

  • Inventering av företagets tillgångar;
  • Kartläggning av värdekedjan;
  • Inköp av produkter från utlandet;
  • Ro i land affärsuppgörelser och exportavtal i utlandet;
  • Bana vägen för en hållbar utveckling.

Vi har inte som avsikt att ta över er affärsrörelse. Vi vill hjälpa er att ta ert företag till nästa nivå.

 

 

 


Projektledning och projektutveckling, “få saker att hända”

SwIdeas erbjuder rådgivning och projektledningstjänster som ger resultat; så att ditt företag kan avsluta projekt i tid, inom budget och med hög kvalitet.

SwIdeas tillämpar en följdriktig projektledningsmetod som har utarbetats av våra experter och har förbättrats med hjälp av våra högkvalificerade samarbetskonsulter. Vår metod består av flera samordnade processer kombinerat med en obligatorisk och standardiserad kunddokumentation.

Enligt vår metod börjar ett projekt sin livscykel vid förhandlingarna innan kontraktet skrivs under och inkluderar genomförandet och handledningen; och vi fortsätter att fokusera på projektet fram till dess att vi passerat den sista avslutningsfasen.