Vi erbjuder kurser inom hållbarhet, mångfaldshantering, projektledning, entreprenörskap och intraprenörskap (corporate entrepreneurship). Våra nuvarande kurser finns beskrivna nedan.

 

 1. Renare, rikare, mer hållbart: Avfallshanteringens möjligheter (5 dagar)

  Den här kursen kommer ge dig djupare kunskap om den globala avfallshanteringens problem och möjligheter. Kursen erbjuden en överblick över olika typer av avfallshantering, och illustrerar hur de kan omsättas i hållbar praktik. Detta inkluderar ämnen såsom avfallsströmmar, återvinning och företagande, social integration genom avfallshantering och den cirkulära ekonomins roll avfallshanteringen. Som en del av kursen tittar vi på innovative lösningar som används i olika delar av världen, för att ge dig en inblick i hur effektiva avfallslösningar kan utvecklas i ditt eget sammanhang.

  Kursledare

  Eduardo Rechden är en extern konsult som arbetar med SwIdeas. Han har en bakgrund som hållbarhetsgeneralist, med erfarenheter inom avfallshantering, grön stadsplanering, och elektronisk avfallshantering. Eduardo har arbetar som miljöexpert för kommunen Portp Alegre i Brasilien, och har företrätt staden i internationella sammanhang, bl.a. med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Metropolis och ICLEI.

  Nu arbetar han för miljökonsultbyrån Biota-Geom, och är en av grundarna till det svenska startup-företaget Endless AB.

  Eduardo har en masterexamen i Environmenf Management and Policy från Lunds Universitet, och en master i Environmen management från University of Seville.

 2. Nästa revolution: Förnybar och fördelad energi (5 dagar)

  Energiförbrukningen har länge inneburit ett av de största miljöhoten, men med hjälp av modern teknologi har förnybara energikällor blivit ett tillförlitligt och ekonomiskt alternativ. Den här kursen ger dig en överblick över vilka möjligheter som finns i teknologin för förnyelsebar energy, en fördelande energiekonomi, inclusive sol- och vindkraft, ekologisk nedbryting och energiförvaring. Under kursens gang kommer du at få utforska och förebereda dig för några av de utmaningar som följer på en ny energiparadigm och nya lösningar, samt få se hur de är relevanta i din egen kontext.

  Kursledare

  Eduardo Rechden är en extern konsult som arbetar med SwIdeas. Han har en bakgrund som hållbarhetsgeneralist, med erfarenheter inom avfallshantering, grön stadsplanering, och elektronisk avfallshantering. Eduardo har arbetar som miljöexpert för kommunen Portp Alegre i Brasilien, och har företrätt staden i internationella sammanhang, bl.a. med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Metropolis och ICLEI.

  Nu arbetar han för miljökonsultbyrån Biota-Geom, och är en av grundarna till det svenska startup-företaget Endless AB.

  Eduardo har en masterexamen i Environmenf Management and Policy från Lunds Universitet, och en master i Environmen management från University of Seville.

 3. Hållbar företagsdesign (5 dagar)

  SwIdeas har, liksom STPLN, noterat ett stort behov av nya synsätt för en mer effektiv social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Den nominerande ekonomiska modellen bygger på tagande, användning och förbrukning (‘take, make and dispose’) av material, produkter och arbete. Genom hållbar företagsdesign försöker vi att genom återbruk verka för ett mer effektivt utnyttjande av resurser, naturligt kapital och hållbarhet. Under de fem dagarna kommer vi undersöka och konceptualisera ‘den tredje revolutionen’: den cirkulära ekonomin, delningsekonomin och kollaborativ konsumption, samt kollaborativa och innovative arbetssätt. Vi kommer att utforska hur du kan applicera de här koncepten på din egna kontext.

  Kursledare

  Bertil Björk är en extern konsult för SwIdeas. Han är journalist och skribent, med en bakgrund som high-tech- och telekomjournalist. Han var en av pionjärerna som för att använda teknologi för att utveckla journalistiken. På senare år har Bertil fokuserat på entreprenörskap, hållbarhet och utban utveckling. Bertil Björk är grundare till flera hållbarhetsinitiativ på innovativshuset STPLN i Malmö, och är också STPLN:s projektledare.

 4. Human Business

  Inspired employees are three times more productive than dissatisfied employees. Engaged employees outperform dissatisfied ones two-fold. However, for most organizations only one out of eight employees is inspired and only one out of six is fully engaged. This workshop equips participants with insights and tools to create a human-centric work environment that creates individual well-being and at the same time sustainable growth for the organization in the long-run by inspiring and engaging employees.

  Learning outcomes:
  • Identifying the employee’s reason of work
  • Understanding what drives people
  • Learning how to organize work post-industrialization

  Kursledare

  The workshop is held by Jens Rinnelt. His mission is to make business human. Therefore, he started HumanBusiness.eu where he helps individuals to identify why they work. Jens also supports organizations in designing supportive human-centric work environments. This holistic approach not only ensures increased individual well-being, but also ensures the long-term sustainable growth of the organization.

 5. Intrapreneurship: In-House Entrepreneurship

  The world is changing at fast pace, companies need to be constantly updating themselves and creating value for their customers and stakeholders. Business which don’t innovate themselves risk the same fate as Kodak, Blockbuster, Pan Am, Compaq and many others. This course will give you a grounding in intrapreneurship and how to create innovative and radically different business models. The course will also cover the challenges facing intrapreneurs and the role of social intrapreneurship.

  Kursledare

  SwIdeas Team

Interested? Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inom kort kommer vi dessutom erbjuda kurser inom:

 • Mångfaldshantering
 • Projektledning (att få saker att hända)
 • Entreprenörskapsprogram (att hitta nya sätt att tänka)