SwIdeas är en multikulturell organisation för samhälls- och affärsutveckling. Vi samarbetar med små- och medelstora företag och ideella organisationer och bidrar med expertis inom entreprenörskap och start-up, handel, internationell utveckling och social utveckling. Vi är ett gränsöverskridande och globalt företag med goda kontakter i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Kärnan i SwIdeas verksamhet är entreprenörskap, hållbarhet, innovation, engagemang, effektivitet, ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov. Vi sätter ribban högt för att nå goda resultat och strävar efter att leverera tydliga och varaktiga produkter.

Kärnvärdena definierar vilka vi är som företag och är grundläggande för vårt team. De gör oss till en pålitlig partner i internationella affärer och i det internationella utvecklingsarbetet. Dessa värden ger oss självförtroende, energi och entusiasm att välja rätt och leverera ett resultat baserat på beprövade kunskaper, best practice och etiska värderingar.

Våra värden:

SwIdeas är en värdeburen organisation. Vi tror på hållbarhet, mångfald, samverkan och mervärde. Vi arbetar med kunder och samarbetspartner som värnar inte bara sina egna intressen, utan och sina samhällens, och vi uppmuntrar företagsledare och organisationer att göra det.

Hållbarhet

Klimatförändringen är vår tids största utmaning, som kommer att påverka alla aspekter av våra och våra barns liv. Därför måste också medvetenhet om klimatet vara del av allt vi gör. Så enkelt är det.

Mångfald

SwIdeas är mångfald. Vi är en blandad grupp, och vi vet att en blandad grupp av människor medför en blandad uppsättning idéer. Mångfald betyder rikedom, och vi vill uppmuntra alla våra partner och kunder att berika sina organisationer genom att prioritera mångfald. Det gör vi genom att förespråka mångfald, utvecka inkluderande arbetssätt, och dela med oss av vår erfarenhet av mångfaldsarbete.

Samverkan

Alltför många företag drivs av – och marknadsförs som – individualistiska och konkurrerande organisationer. Redan på sina utbildningar lär sig unga företagare att konkurrera istället för att samverka. Vi tycker att det är ett krotsiktigt tankesätt! Våra kurser och tjänster för företag uppmuntrar samverkan och cirkulära ekonomiska lösningar. Vi har ett brett och internationellt nätverk av organisationer med stor erfarenhet av företagssamverkan, och vi vill verka för samarbete och samverkan mellan startup-företag i Sverige och utomlands.

Delaktighet

Lika mycket som vi tror på ekologisk hållbarhet, tror vi på social hållbarhet. Om sociala projekt ska vara hållbara och ha en verklig effekt måste de ägas av sin målgrupp. Det är därför som vi bara tar på oss uppdrag och projekt för målgrupper som vi verkligen är engagerade i. Alla våra aktiviteter ska stärka våra företagskunder och partner, samt våra projektdeltagare och intressenter.

Vårt team:

Styrelse

Ahmed Abdelhady
Khaled Atta
Emily Hanna
Johanna Winroth
Chris Steele
Abdallah Sobeih